Odabrani objekti iz Referenci

Izdvojeni projekti iz širokog opusa projekata na kojima je Tehnoproming učestvovao

Poslovna zgrada fonda “P.I.O.“

Beograd,Ul. Nemanjina 30

 • instalacije centralnog grejanja sa podstanicom kapaciteta ,
 • instalacija klimatizacije,
 • instalacija ventilacije – ugrađeno preko 16.000 kg ventilacionih kanala,
 • Kotlarnica,
 • Podstanice,
 • Stabilni sistem CO2 za gašenje požara, radnog pritiska 120 bar i dužine instalacija preko 150 m,
 • instalacije vodovoda i kanalizacije,
 • dizel elekto agregat snage 250 kVa

A.T.P. “Lasta”

Obrenovac:

 • instalacije centralnog grejanja i primarne i sekundarne toplotne podstanice kapaciteta 350 kW,
 • Instalacija ventilacije,
 • Instalacija klimatizacije

“Agrobanka” Beograd

Sremska 3 – 5

 • Projekat mašinskih instalacija(grejanja i hlađenja)
 • Projekat primarne i sekundarne toplotne podstanice
 • Projekat hidrantske instalacije
 • Projekat elektro-dizel agregata
 • Toplotna podstanica primarna i sekundarna,kpaciteta 3.000 kW, sa ugrađenom armaturom preko DN 200,
 • instalacija fan coil aparata( ugrađeno preko 30 t crnih bešavnih cevi),
 • toplovod,
 • rashladni agregat (čiler) kapaciteta 380kW,
 • hidrantska instalacija u dužini od preko 250m, hidrocilska podstanica kapaciteta 35l/s
 • klimatizacija,
 • protiv-požarna instalacija,
 • Dizel-elektroagregat snage 450kVa

“Bones group” –Fabrika kozmetičkih preparata

Beograd

 • Instalacije centralnog grejanja, kotlarnica kapaciteta 500 kW
 • Klimatizacija objekta, kapacitet rashladnog agregata (čilera) 130 kW
 • Ventilacija objekta (ugrađeno 15.000 kg ventilacionih kanala)
 • ventilacione komore 16.000 m3/h
 • Instalacija komprimovanog vazduha
 • Instalacija tehnološke pare

“Gradska opština Zvezdara”

Beograd

 • Instalacija grejanja, toplotna podstanica kapaciteta 1.000 kW

“Neurologija” Klinički centar

Beograd

 • Instalacija hlađenja sistema magnetne resonance (kriokompresora)

Vrtić ” Plava ptica” - Cerak

Beograd

 • Instalacija klimatizacije (VRV system), kapaciteta 180 kW, i 32 unutrašnje jedinice

„Muzej PTT“

Beograd

 • Instalacija klimatizacije (VRV system), kapaciteta 160 kW

„Istraživački centar Petnica“

Valjevo

 • Instalacija klimatizacije (VRV system), 18 VRV Sistema rashladne snage 700 kW sa 220 unutrašnjih jedinica

“Ustanova kulture Parobrod”

Beograd

 • Instalacija ventilacije, ugrađene ventilacione komore kapaciteta12.000 m3/h ,ugrađeno 4.000 kg kanala
 • Klimatizacija objekta (VRV Sistem), kapaciteta 120 kW i 35 unutrašnjih jedinica
 • Instalacija grejanja

logo

wave
wave