Servis i produžena garancija

Tehnoproming posebnu pažnju posvećuje uslugama Servisiranja i održavanja sistema KGH.

Servis i Održavanje

Održavanje sistema se sprovodi kroz periodični pregled i redovne servise. Pravilnom instalacijom, periodičnim pregledima i redovnim servisiranjem ostvaruje se ispravan rad sistema tokom radnog veka uređaja, kao i olakšana i efikasna realizacija garantnih uslova u slučaju anomalije u radu ili otkaza komponenti unutar sistema.

Periodični pregledi

Periodičnim pregledima i ispitivanjima utvrđuju se anomalije u radu (kao što su pojava buke, curenja, nepravilnog rada sistema, povećanja potrošnja energenta i sl.), koje mogu nastati kao posledica promene na objektu, uticaja ekstremnih radnih uslova ili odstupanja od projektne dokumentacije prilikom izgradnje objekta u samom sistemu ili na delu koji nije deo sistema ali ima uticaj na njega.

Nakon izvršenog periodičnog pregleda izdaje se Zapisnik o periodičnom pregledu, kojim se potvrđuje ispravna upotreba uređaja i obezbeđenje potrebnih radnih uslova (stabilan napon napajanja, ispravno uzemljenje uređaja, redovno čišćenje/pražnjenje filtera, dovoljna količina radnog medijuma kao i utvršivanje opšteg stanja sistema)

Redovan servis

Redovan servis je planirani servis o kome vodi računa Tehnoproming. Sertifikovani iskusni serviseri pregledaju sve komonente sistema grejanja, hlađenja i ventilacije i eventualno vrše čišćenje ili zamenu elemenata saglasno potrebi. Tehnoproming planira svoje aktivnosti u skladu sa radnim vremenom klijenta, tako da se ne ometa proces proizvodnje, rada ili kućnog spokoja.

Havarijske i hitne intervencije

Tehnoproming pruža usluge hitnih intervencija u slučaju havarije i profesionalnu sanaciju havarisanih elemenata uz uslugu hitne nabavke delova. Tehnoproming je DAIKIN sertifikovani partner i svojim klijentima pruža usluge hitne nabavke originalnog zamenskog dela u najkraćem roku.

Servis i odrzavanje Servis i odrzavanje

Produžena garancija

Odabirom ove pogodnosti, korisnik je u mogućnost da fabričku garanciju u trajanju od 1 do 3 godine koju je dobio kupovinom određenog proizvoda u Tehnopromingu produži na period od 5 godina.

Ovo je posebno važno ukoliko želite da budete spokojni, jer u ovom periodu od 5 godina nećete imati brigu oko nalaženja odgovornih servisera, kao ni dodatne muke oko pronalaženja odgovarajućih rezervnih delova. To je  naša briga.

Kako bi korisnik imao pravo na realizaciju ove pogodnosti, potrebno je da su ispunjeni sledeći definisani uslovi:

  • Mogućnost podužene garancije imaju svi novi uređaji
  • Garancija važi za proizvode koji nisu stariji od 6 meseci od trenutka pokretanja programa produžene garancije
  • Proizvod je distribuiran od strane Tehnoprominga i Daikina
  • Servisiranje proizvoda izvršavaju isključivo ovlašćeni serviseri

Ukoliko želite da pokrenete program produžene garancije možete pozvati broj telefona Tehnoprominga: +381113699436 ili +381113699437

Nakon toga sledi potpisivanje ugovora čime dobijate produženu garanciju od 5 godina na kupljeni proizvod.

Za pokretanje produžene garancije potrebni su:

  • Lični podaci - ime i prezime, adresa, PIB
  • Garantni list overen od strane ovlašćenog servisa
  • Fiskalni račun

Produžena garancija na godišnjem nivou košta, u zavisnosti od proizvoda, 1.5% njegove vrednosti.

logo

wave
wave