Tehničko hlađenje

Da li Vaš poslovni prostor zahteva kontrolu klime 24 časa sedam dana u nedelji. Daikin sistemi nude pouzdana rešenja koja zadovoljavaju potrebe kako malih tako i velikih prostora sa minimalnim prekidima u radu.

Visoka pouzdanost sa minimalnim prekidima u radu

Tehničko hlađenje

Efikasna rešenja za telekomunikacione centre, server centre i labaratorije. Ovakve prostorije zahtevaju kontrolu klime 24 časa sedam dana u nedelji. Daikin sistemi nude pouzdana rešenja koja zadovoljavaju potrebe kako malih tako i velikih prostora sa minimalnim prekidima u radu. Temperaturni raspon u kojem ovi sistemi funkcionišu ide od -15°C pa sve do +50°C.

Ono što je veoma bitno jeste izbegavanje zastoja u radu. Zato u slučaju kvara sistema, pomoćni uređaj preuzima rad. Ova operacija je automatska, a istovremeno se šalje hitan poziv u pomoć.

Kako server sobe zahtevaju veliku potrošnju energije kako bi dostigle potreban nivo hlađenja, Daikin nudi rešenja koja se baziraju na obnovljivim izvorima energije. To sa jedne strane doprinosi visokoj efikasnosti tokom cele godine, a sa druge strane godišnji radni troškovi se smanjuju.

Tehničko hlađenje skica

Prednosti Daikin sistema

  • Režim 'free cooling' koristi spoljni vazduh tokom zimskih meseci čime se smanjuje potrošnja energije. Ovo dovodi do isključenja kompresora hlađenih rashladnim fluidom i do smanjena radnog kapaciteta, što doprinosi novčanoj uštedi.
  • Tehnologija rekuperacije toplote koristi toplotu koja se generiše tokom procesa hlađenja za zagrevanje prostorija ili proizvodnju tople vode za kancelarije, kupatila i ostale delove objekta.
  • Prebacivanje sa jednog uređaja na drugi podrazumeva da se aktivni uređaj posle unapred programiranog perioda vremna postavlja u pasivni režim, a uređaj koji je do tada bio u pasivnom režimu preuzima aktivan rad. Ovo uz povećanu efikasnost doprinosi maksimalnom produžavanju veka trajanja oba sistema.

Pun obim rešenja

  • Sky Air - idealni za manje računske centre ili telekomunikacione kontejnere
  • Rashladni agregati - idealni za srednje i velike računske centre

logo

wave
wave